Nažalost, zbog premalog broja zainteresiranih, veliki 72-satni permakulturni tečaj, koji je od 16. do 25. svibnja, trebao biti održan u Varaždinu, otkazan je. – Sasvim...