Month: March 2015

  • Druga konferencija o dobroj ekonomiji

    Na drugoj konferenciji o dobroj ekonomiji, održanoj od 19. do 21. ožujka 2015. u Zagrebu sudjelovala je i udruga Gredica. U dijelu programa pod nazivom “Mali svemiri dobre ekonomije – Hvala za hranu”, nakon uvodne riječi Judith Hitchman, predstavnice Urgenci, međunarodne mreže za potporu Grupama solidarne razmjene pri Komitetu za sigurnost hrane i nutricionizam Ujedinjenih […]

personal training certification institute