Ivan Hajduk održao predavanje o miroljubivoj zemljoradnji

Ivan Hajduk ima dugogodišnje iskustvo u bavljenju alternativnim oblicima poljodjelstva

Predavanje pod nazivom “Čovjek – biljka – hrana (prema miroljubivoj zemljoradnji)” održao je u petak, 28. rujna, iskusni varaždinski zagovaratelj ekološkog i etičkog pristupa poljoprivredi Ivan Hajduk. Predavanje je održano u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, koje je bilo organizator događanja u suradnji s Udrugom za promicanje održivog načina življenja “Gredica”.

Na predavanju, kojem se odazvalo 30-ak polaznika, bilo je riječi o zaokruženoj povezanosti čovjeka, životinja, biljaka i minerala, ali i o duhovnoj dimenziji te povezanosti. Hajduk se kritički osvrnuo na nerazumno i uništavajuće ponašanje ljudske vrste prema drugim oblicima života, a time i prema samoj sebi. No, pritom je ponudio i širi okvir za održivi život na Zemlji prepun obilja, ali u skladu s načelom miroljubivosti.

Ivan Hajduk tijekom dvadesetogodišnjeg rada na području agronomije, organske, ekološke, biološke i biodinamičke zemljoradnje prikupio je ogromno praktično i teorijsko znanje o alternativnom pristupu uzgoju hrane i odnosu prema prirodi. Sudjelovao je sa Zlatom Nanić na prvom ekološkom gospodarstvu u Hrvatskoj. Inicijator je mnogih udruga i inicijativa koje se bore za prirodniji i zdraviji pristup zemljoradnji i prirodi (npr. “Živa zemlja”, “Arka”…). Iskusan je predavač sa više od stotinu dosad održanih predavanja. Zagovara preobrazbu Varaždina u prvi ekološki grad.