[Projekt] Zdrava hrana iz zdravog vrta!

Održiv razvoj je onaj razvoj koji ima potencijal za dugoročno održavanje blagostanja, a koje ovisi o blagostanju prirodnog svijeta i odgovornoj uporabi prirodnih resursa. Počiva na ravnoteži tri stupa održivosti – okolišnog, ekonomskog i socijalnog. Način proizvodnje i konzumacije hrane važan su dio uspostavljanja održivosti eko-sustava, a vlastiti uzgoj, ekološka proizvodnja i lokalna potrošnja jednostavni su i učinkoviti načini na koji možemo utjecati i poboljšati održivost lokalne zajednice, te je osviještavanje o tome potrebno od najranije dobi.

Zdrava hrana iz zdravog vrta!

Projekt ima za cilj povećati kompetencije i aktivno sudjelovanje učenika u sadržajima iz područja održivog razvoja, posebice kroz osvještavanje važnosti održive konzumacije i proizvodnje hrane formalnom i neformalnom edukacijom, aktivnim i iskustvenim učenjem sadržaja iz područja ekološkog vrtlarstva i lokalne samoopskrbe.

Specifični ciljevi

Omogućiti izvođenje obrazovnih sadržaja za učenike nižih razreda osnovne škole vezanih uz promjene u prirodi i radove u vrtu iz redovnog plana i programa kroz aktivno i iskustveno učenje sudjelovanjem u radovima u vrtu te aktivnim zapažanjem stanja u prirodi/vrtovima i njihovom okruženju. Učenici uče o zdravoj prehrani, zdravom načinu života, zaštiti prirode, bioraznolikosti i održivosti, osviještavaju važnost uzgoja vlastite zdrave hrane, te u skladu sa svojim uzrastom uče kako uzgojiti voće i povrće na ekološki način u vlastitom vrtu.

Utjecaj u dugoročnom razdoblju

Kroz aktivno sudjelovanje u vrtlarskim radovima učenici razvijaju zdraviji i pozitivniji odnos prema hrani koju sami uzgoje te tako stečena znanja dugoročno utječu na njihove prehrambene navike i kvalitetu života. Promatranjem i opažanjem stanja i promjena u prirodi i vrtu osviještavaju važnost ravnoteže u ekosustavu te važnost očuvanja bioraznolikosti.

Aktivnosti

Izvođenjem vanučioničke nastave u trajanju cca 3 školska sata učenici su upoznali osnove radova u vrtu u proljeće/ljeto/jesen; promatrali i opažali promjene u vrtu i okolišu; učili o važnost bioraznolikosti ; upoznali i pokušali koristiti osnovni vrtlarski alat i tehnike u skladu s uzrastom; učili o sjemenju, o važnosti očuvanja vlastitog, autohtonog sjemenja te učili o važnosti uzgoja i konzumacije zdrave hrane. Učenici su prije dolaska na vrt prošetali Gradskom tržnicom te se na licu mjesta upoznali s lokalnom ponudom zdravog voća i povrće i ostalih poljoprivrednih proizvoda, te sami odabrali sadnicu od lokalnog proizvođača.

Financiranje

Projekt je u cijelosti financiran iz proračuna Grada Varaždina iznosom od 7940,00kn.

Broj Korisnika

132 učenika 1. i 2. razreda 6. Osnovne škole Varaždin sudjelovalo je u projektu 2018. godine.

Vrijeme trajanja projekta

Projekt se izvodio u razdoblju od 01.04. do 30.11.2018. godine.


Galerija slika


Linkovi

2. a u Čudesnim vrtovima

2. c u Čudesnim vrtovima

1. a u Čudesnim vrtovima