Predavanje Franje Pavetića 16. ožujka

ekolosko vrtlarstvoIskusni varaždinski vrtlar Franjo Pavetić u subotu 16. ožujka u Varaždinu će održati javno predavanje pod nazivom “Ekološko vrtlarstvo: gnojiva, štetnici i bolesti”. Predavanje, koje organizira Udruga za promicanje održivog načina življenja “Gredica”, održat će se u Palači Herzer, s početkom u 10 sati. Istovremeno, ponovno će biti održana razmjena sjemenja i ostalog sadnog materijala. Oba događanja su besplatna i otvorena za javnost.

Na predavanju će Franjo Pavetić govoriti o ekološki prihvatljivim tehnikama prevencije i suzbijanja bolesti i štetnika u vrtu te o raznim vrstama gnojiva. Podjednako će biti riječi o pripravcima koja je moguće samostalno izraditi, kao i gotovim proizvodima koje je moguće pronaći na tržištu. Također, predavač će se osvrnuti na nedostatke konvencionalnih agrotehničkih mjera, koje se još uvijek dominantno koriste u uzgoju povrća i voća namijenjenog tržištu.